Velfærdstrekanten

Velfærdstrekanten er en model som illustrerer hvordan velfærdssamfundet ser ud i forskellige lande. Trekantens kanter er delt op i tre begreber: civilsamfundet, markedet og staten.

Vil man have et liberalt samfund som i USA, vil civilsamfundet fylde forholdsvist meget, markedet vil fylde meget, og staten vil fylde lidt.

Vil man derimod have et samfund som det danske, vil staten fylde det meste, markedet vil også fylde en del, og civilsamfundet vil fylde lidt. Det skyldes at staten har stor indflydelse på borgerens liv. F.eks. er det staten som sørger for sygesikring og kontanthjælp.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨