Gennemsnitsberegner

for STX

Standpunktskarakter Eksamenskarakter
Fag Niveau Skriftlig Mundtlig Skriftlig Mundtlig


Skriv til fagord@email.com ved fejl 🙂

Gennemsnittet af de skriftlige og mundtlige standpunkts- og årskarakterer i et fag bliver lagt sammen og bliver ganget med fagets vægt. Disse værdier bliver plusset med hinanden og divideret med summen af vægtene.

Bemærk: Resultatet skal afrundes. A-fags bonus er ikke medregnet.Der tages forbehold for

Du kan se hvor langt dit snit rækker her.SĂĄdan beregner du dit karaktergennemsnit

Her beregnes snittet for et C fag, hvor den skriftlige årskarakter er 10 og den mundtlige 7. Fordi det er et C fag er vægten 1, men fordi at der både er en mundtlig og skriftlig karakter skal vi halvere 1 når vi ganger.

Fagenes vægt afhænger af deres niveau:
Hvad betyder gennemsnittet for min fremtidige uddannelse?

Gennemsnittet fra gymnasiet kan have betydning for, hvilken videregående uddannelse du kan søge ind på. De fleste videregående uddannelser kræver et vis gennemsnit før at du bliver optaget. Det fungerer sådan at der oprettes et bestemt antal studiepladser på hver uddannelse og skole.

Der er 2 måder at søge ind på. Kvote 1 og kvote 2. Kvote 1 er hvor man udelukkende kigger på dit gennemsnit. Hvis der fx er 200 studiepladser på en skole, vil de første måske 150 pladser være dedikeret til kvote 1 ansøgere, og dem med det højeste snit vil derfor blive optaget på de pladser. De resterende 50 pladser vil være dedikeret til kvote 2 ansøgere.

Hvis du søger kvote 2, kigger man først på om dit snit er højt nok til at komme ind på kvote 1, hvis ikke, bliver du ofte vurderet på baggrund af en motiveret ansøgning og prøver/samtaler. Bemærk at antallet af studiepladser dedikeret til henholdsvis kvote 1 og 2 afhænger af den enkelte skole.

Den der kom ind med det laveste snit på alle uddannelser kan ses på ug.dk ved at du søger på din drømmeuddannelse, og vælger den, og derefter går ind under "adgangskvotienter".Hvordan kan jeg fĂĄ vejledning om min fremtidige uddannelse?

På ug.dk kan du hver dag live chatte, eller ringe, til en professionel rådgiver ansat til at svare på dine spørgsmål omkring alt der har med uddannelse at gøre. Du kan også booke et videomøde på følgende link.