Gennemsnitsberegner for Hf

Eksamenskarakter
Fag Niveau Skriftlig Mundtlig

Skriv til fagord@email.com ved fejl 🙂


Der tages forbehold for

Du kan se hvor langt dit snit rækker her.Sådan beregner du dit karaktergennemsnit

Her beregnes snittet for et C fag, hvor den skriftlige årskarakter er 10 og den mundtlige 7. Fordi det er et C fag er vægten 1, men fordi at der både er en mundtlig og skriftlig karakter skal vi halvere 1 når vi ganger.

Fagenes vægt afhænger af deres niveau: